NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FRA KOMMUNALE BRANNVESEN TIL FYLKESBRANNVESEN PÅ EN DEMOKRATISK MÅTE?
Av Guttorm Liebe  
28.07.2014
 
5 av elevene ved brannskolens Ber III kurs i våres har besvart denne oppgaven, ved å kritisk se på hvordan Brannstudiets forlag til Fylkesbrannvesen kan gjennomføres. De er, - for å si det mildt, ikke imponert over Brannstudiets manglende vurdering av nettopp dette.
-

Fem elever ved Norges brannskole tok Brannstudiet for seg som oppgave til Beredskapskurs trinn III i våres. Arne Sigurd Hansen, Magne Linvik, Karl Johannes Romarheim, Petter Vinje Svendsen og Henrik Trømborg er ansatt i svært forskjellige brannvesen spredt over det meste av landet. En ganske representativ gruppe brannbefal. De har vurdert de demokratiske sidene ved å gjøre om fra kommunale til fylkesbaserte interkommunale brannvesen.

De roser Brannstudiet for beskrivelsen av dagens situasjon, men anklager den for  å se bort fra hvordan de foreslåtte endringer skal kunne gjennomføres.

Én meget viktig, sentral og svært så kilen problemstilling er at, - sitat:  ”Ved etablering av Fylkesbrannvesen må mange kommuner inngå forpliktende samarbeid”. Ikke lett det der!

Jeg slutter meg for øvrig til denne oppgavens siste setning:

”Veien fra Fylkesbrannvesen til Statlig brannvesen er kort”! Og legger til for egen regning at den er så kort at det er høyst merkelig at Statlig brannvesen ikke er drøftet i Brannstudiet.

Les hele oppgaven her, - anbefales