NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRUK AV FJERNKONTROLL PÅ VINSJ VED ULYKKE. LES DETTE!!
Av Nils Erik Haagenrud  
06.09.2014
 
Norge har ingen erfaringsdatabase derfor legger jeg opplevelsen ut som en nyhet, så andre slipper å oppleve det samme. Spre det innad i egen organisasjon.
-

Norge har ikke har noen Lesson Learned database derfor legger jeg ut dette som en nyhet da jeg mener dette er en meget viktig erfaring, som dere andre ikke trenger å oppleve.

Følgende skjedde: Under trafikkulykke med fastklemt person i dag på FV 215 ble det sendt alarm til to brannvesen/ stasjoner, Åmot og MHBR avd. Trysil. Ved bruk av vinsj fra to mannskapsbiler opplevde vi at fjernkontrollen til vinsjen fra den ene mannskapsbilen påvirket vinsjen på den andre bilen, noe som kunne resultert i at situasjonen på ulykkesstedet kunne blitt forverret. Mannskapsbil 1 strammet opp vinsjen som var festet i ulykkesbilen og mannskapsbil 2 begynte å klargjøre vinsjen for å stabilisere ulykkesbilen så den ikke skulle gå rundt. Da sjåføren på mannskapsbil 2 begynte å kjøre ut vinsjen med fjernkontrollen skjedde det ikke noe på egen vinsj, men vinsjen på den andre bilen begynte å stramme seg! Det viser at frekvensene i fjernkontrollene ikke er unike og kan resultere i at man uforskyldt begynner å kjøre en annen vinsj som absolutt ikke skal kjøres.

Hurtigfrigjøring og bruk av to-stasjonsalarm er blitt vanlig og flere kan komme til å oppleve det samme, så rådet mitt er bruk ledningen og den manuelle betjeningen som følger med vinsjen når flere vinsjer er i bruk under en ulykke.

Frigjøringen og samarbeidet fungerte ellers utmerket, noe som gjør overordnet vakt stolt av å se dyktige mannskaper som gjør jobben sin på en meget profesjonell.