NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
GRATIS KURS I AUTOMATISKE SLOKKEANLEGG
Av Janne Hovdenakk  
23.09.2014
 
OFAS har gjennomført en undersøkelse rettet mot tilsynsansatte i brannvesenet for å kartlegge behovet for økt kompetanse innen automatiske slokkeanlegg. Undersøkelsen fikk svært god respons og resultatene viste at det er stot behov for faglig påfyll hos de tilsynsansatte.
-

Det tilbys derfor et kurs for tilsynspersonell i brannvesenet med formål å øke kunnskapen om automatiske slokkeanlegg. Kurset skal gjøre tilsynsansatte i stand til å stille de rette spørsmålene under tilsyn, for å sikre at eier/bruker ivaretar sine forpliktelser i forhold til at anleggene blir kontrollerte, utbedret og oppdaterte iht. krav og dagens bruk.

Dersom kretslagene i NBLF eller lokale brannvesen ønsker å stille som arrangører, ta kontakt med Monica Anett Dyrø [email protected]

Mer informasjon, kursprogram og påmelding finner du her:
http://www.slokkeanlegg.no/Aktuelle-saker/OFAS-lansering-Undervisning-i-automatiske-slokkeanlegg-for-tilsynsansatte-i-brannvesenet