NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ELDREPROSJEKTET – ERFARINGSOVERFØRING I TALLINN. RESTPLASSER
Av Ståle Fjellberg  
13.10.2014
 
Det er snart fire år siden vi sist hadde seminar i Riga for eldre- og omsorgsprosjektet i NBLF regi. Siden den gang er det skjedd mye, blant annet er Stortingsmeldingen «Trygg hjemme» kommet. Mange har jobbet med dette temaet i kommunene og nå vil vi ha en erfaringsoverføringsseminar i Tallinn. DSB vil stille på konferansen, sammen med mange brannvesen som deltok i Eldreprosjektet.
-
Vi har nå noen få restplasser for de som ikke var deltagere i prosjektet. Derfor inviterer vi alle brannvesen som har jobbet med eller vil sette i gang med «Trygg hjemme» med på dette seminaret.
 
 
Flytur må bestilles selv og resten er til selvkost (dvs. rimelig).  
 
Mer opplysninger kan fås hos Ståle Fjellberg: [email protected]