NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
VIKTIG INFORMASJON OM BATTERIENE FOR AKSJON BOLIGBRANN
Av Janne Hovdenakk  
30.11.2014
 
Det er viktig at alle som deler ut batteriene fra Gjensidige i forbindelse med Aksjon Boligbrann er kjent med og informerer om riktig bruksområde for disse. Disse batteriene er beregnet for enkle røykvarslere, ikke seriekoblede. Batteriene brannvesenet har mottatt fra Gjensidige er type Brunstein og skal derfor IKKE brukes i trådløse sammenkoblede røykvarslere. Varigheten på batteriene brukt i slike vil forkortes vesentlig.
-

Bakgrunnen for at denne typen batterier er kjøpt inn til Aksjon boligbrann, er at de fleste røykvarslere i norske hjem er beregnet for brunsteinsbatterier.

Det har i flere brannvesen vært diskusjoner vedrørende kvaliteten på batteriene fra Gjensidige som benyttes på aksjon boligbrann. Dette har Gjensidige og DSB tatt på alvor, og det er gjennomført tester av både årets og fjorårets leveranse. Vedrørende disse testene henvises det til underliggende epost fra DSB.

Forebyggende samarbeidsgruppe for Oslo og Akershus oppfordrer til at informasjon om bruksområdet for batteriene meddeles til alle som deltar på aksjon boligbrann, slik at publikum er oppmerksomme på forskjellen. 

Epost av 28.11.14 fra DSB
 
Det har de siste ukene kommet bekymringsmeldinger fra flere brannvesen rundt røykvarslerbatteriene som ble brukt under aksjonen i fjor. Gjensidige tok deretter kontakt med importøren av batteriene (GPBM). De har tatt saken på alvor og satt i gang undersøkelser. Mandag denne uken testet de cirka 50 av fjorårets batterier, som ble sendt inn av Sør-Rogaland brannvesen. Importøren konkluderer med at fjorårets batterier ikke holdt den kvaliteten som de skulle. Det vil si at en for stor del av batteriene ikke var bra nok. Importøren har tatt kontaktet med produsenten i Hong Kong og bedt om en forklaring på svikten i fjorårets leveranse. Det blir også opprettet en sak mellom Gjensidige og importøren.

Årets batterier
Importøren har denne uken også testet årets batterier. Gjensidige har fått tilbakemelding fra importøren i form av en testrapport, som viser at årets batterier har normal stabil kvalitet. Gjensidige har i tillegg sendt prøver av årets batterier til Forsvarets batterilaboratorium på Kjeller for en nøytral test. De sier at det ikke er avdekket feil ved de batteriene de har testet, men at de ikke blir ferdig med hele testen før over helgen.
 
Om røykvarslerbatterier
De to vanligste batteritypene på markedet beregnet for røykvarslere er brunstein og alkaliske. Batteriene som benyttes under Aksjon boligbrann er av typen brunstein. Disse kjøpes fra verdens ledende batterileverandør. Fordelen med brunsteinbatterier er at varsleren gir batteribytte-alarm i lang tid. Dette er en fordel for eksempel på hytter som er besøkt sjelden. Ulempen er at de gir kortere varighet i varslere som bruker mer strøm enn vanlig, som for eksempel trådløse varslere.
 
Varigheten av batteriene i røykvarslere har ikke med kvaliteten å gjøre, men med type batterier. De fleste røykvarslere i norske hjem er beregnet for brunsteinsbatterier. Derfor kjøpes disse inn til Aksjon boligbrann. Denne type batterier blir produsert i mange ti-talls millioner. Det vil alltid kunne forekomme feil på enkeltbatterier i slike store serier. 
 
Viktig
Brunsteinbatteriene som brukes under aksjonen skal IKKE brukes i trådløse sammenkoblede røykvarslere. Varigheten på batteriene brukt i slike vil forkortes vesentlig.
 
Tilbakemelding
Gjensidige ønsker tilbakemelding om brannvesen og DLE oppdager kvalitetssvikt på årets batterier, til tross for testene som er gjennomført. Send i tilfelle en epost til:
[email protected]