NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BACHELOROPPGAVE
Av Per Ole Sivertsen  
09.12.2014
 
Det er en gruppe studenter ved universitetet i Tromsø som skal gjennomføre en bacheloroppgave. I den forbindelse trenger dem å komme i kontakt med noen brannvesen med deltidspersonell uten fast vaktordning som dem kan stille noen spørsmål til brannsjefen.
-
Hvis du er interessert eller vet om noen som kan være interessert i å besvare studentene kan du sende meg en e-post til [email protected] med opplysninger så skal jeg videreformidle det til studentene.