NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
VALGKOMITÈEN STARTER SITT ARBEID
Av Jack Hatlen  
18.12.2014
 
Valgkomitèen ønsker med dette å starte sitt arbeid med en henvendelse til NBLF’s kretslag frem mot valg av styre på Generalforsamlingen i 2015.
-

På forrige Generalforsamling i Haugesund i 2013 ble Guttorm Liebe, Nils Ove Sollid og Jack Hatlen valgt som valgkomitè for kommende Generalforsamling i 2015.

 

Kretslagene oppfordres til å sende inn sine forslag til kandidater til styret i NBLF som skal velges i 2015.

Styret består av :

  • Leder

  • Nestleder

  • Sekretær

  • Kasserer

  • 5 styremedlemmer

  • 5 varamedlemmer til styret

I tillegg skal det velges 2 revisorer.

Valgkomitèen ber kretslagene om forslag innen 15. februar 2015.

 

Forslagene sendes

[email protected] eller [email protected]