NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FREDELIG JUL OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR
Av Nils Erik Haagenrud  
22.12.2014
 
Ønsker alle en stille og rolig Jul med familie og venner og et riktig Godt Nytt År. Så får vi håpe på en stille høytidshelg på brann- og ulykkesfronten.
-
Vi går et spennende år i møte med varslede endringer innenfor politiet, kommunestruktur, osv. Jeg er sikker på at brann-og redningstjenesten også vil ble berørt av de varslede endringene i større eller mindre grad. 2015 vil bli et år hvor vi som organisasjon må følge med og ikke minst signalisere medlemmene sine meninger, for å få til en best mulig beredskap og forebyggende arbeid med brukerne i fokus. Håper dere alle kommer med klare meninger/ innspill når prosessene pågår, så styret kan speile brann-Norge på best mulig måte.
 
Det skjer også noe annet spennende som vil gavne brann-og redningstjenesten nasjonalt i 2016. Vil vil komme  tilbake med mere informasjon om det senere.
 
Ønsker dere alle en fredelig jul og et riktig godt nytt år.