NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ANBEFALER SAMLOKALISERING AV NØDMELDESENTRALER
Av Per Ole Sivertsen  
23.12.2014
 
Nasjonalt Nødmeldingsprosjekt har avlevert sine anbefalinger til Justis- og beredskapsdepartementet. Utredningen anbefaler blant annet like geografiske virkeområder og samlokalisering av nødmeldingssentraler.
-

19. desember avleverte Nasjonalt Nødmeldingsprosjekt sin sluttrapport og anbefaling om organisering av fremtidens nødmeldingstjeneste. Prosjektets oppdrag har vært å utarbeide et beslutningsgrunnlag for myndighetene i arbeidet med å forbedre nødmeldingstjenesten.

Utredningen har i all hovedsak sett på forbedringer av rammevilkårene slik at tjenesten vil kunne utøves med høyere kvalitet, mer effektivt og med høyere brukerretting. Arbeidet i prosjektet har hatt fokus på hvordan de enkelte tjenestene og samvirket mellom tjenestene kan forbedres. Utredningen er avgrenset til å gjelde nødmeldingssentralene (mottaket av 110,112, og 113).

Utredningen anbefaler forbedringer på en rekke områder innenfor blant annet teknologi, kompetanse, samhandling og organisering. I forbindelse med etablering av nye politidistrikt anbefales det særskilt å samlokalisere politiets operasjonssentraler og 110-sentralene. Det anbefales også at politiets operasjonssentraler og 110-sentralene har samme geografiske virkeområde.

Anbefalingene om forbedring av nødmeldetjenesten vil ventelig settes i sammenheng med det pågående arbeidet om endringer for politi og brann- og redningsvesen.

Mer informasjon om utredningen finnes på Justis og beredskapsdepartementets sider.