NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
VELKOMMEN TIL BRANNVESENKONFERANSEN 2015
Av Per Ole Sivertsen  
16.01.2015
 
"Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden"
-
Tid og sted
Konferansen avholdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 25. – 26. mars 2015.
 
 
Dag 1 - 25. mars

Kl. 1000-1700

Registrering fra kl. 0800-1000

Middag kl. 1900
 
«Kunnskap, endringsvillighet og gjennomføringsevne»

Justisminister Anders Anundsen åpner konferansen, og i tiden frem til lunsj vil han sammen med andre foredragsholdere ta for seg temaet:

”Gjennom modig ledelse, sterke fagmiljøer og en organisering basert på kunnskap om behovene, sikrer brann- og redningsvesenet sin plass i beredskapskjeden”


Dagen avsluttes med et tilbakeblikk skogbrannen i Västmanland sommeren 2014. Dette er den mest omfattende skogbrannen i Sveriges moderne historie.

Hva kan vi lære?

Morten Harangen, rådgiver i DSB, intervjuer:
• Lars – Göran Uddholm, brannsjef i Södertörns brandförsvarsförbund
• Jan Wisén – Bitr. Chef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 

Dag 2 - 26. mars

Kl. 0900-1300 

Avsluttes med lunsj kl. 1300.
 
«Forebygging, samhandling og innovasjon»
                 
Tema dagen er innovasjon, hvordan man kan tenke annerledes om å løse utfordringene rundt oss på en stadig bedre måte. Dagen vil inneholde en blanding av tanker og teorier fra Stig Roar Wigestrand som til daglig jobber som innovasjonsrådgiver. Som supplement vil andre inviterte belyse temaet med relevante eksempler på innovasjon og nytenkning fra sine virksomheter.
 

Formål og målgruppe

DSB, som nasjonal brannmyndighet, ønsker å bruke denne årlige konferansen som arena for god dialog og relevant informasjonsdeling med sentrale målgrupper for DSBs arbeid. 

Målgruppene for Brannvesenkonferansen er:

  • Brannsjefer
  • Ledere i brann- og redningsvesenet innenfor forebyggende arbeid, feiervesenet, beredskap og 110-sentral
  • Fylkesberedskapssjefer
  • Andre sentrale roller innenfor brann- og redningsvesenet eller hos fylkesmannen
 
 
Det vil være prisgunstig å melde seg på før 30. januar – Meld deg på i dag! Påmeldingsfrist er 14. mars.
 
Klikk her for påmelding Registreringsskjema


Velkommen til interessante og nyttige dager på Brannvesenkonferansen 2015