NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NY HÅNDBOK FOR NØDETATENE
Av Per Ole Sivertsen  
30.01.2015
 
Den gule boka «Farlig gods» er byttet ut med en ny, oppdatert utgave og lansert som app.
-
Den nye håndboken heter «Farlige stoffer – CBRNe» (Chemical, biological, radiological, nuclear and explosives).

Boka inneholder retningslinjer for ambulanse-, brann- og redningspersonell og politi i varslingsfasen, under utrykning og de første 30 minuttene etter ankomst på skadestedet. Den forrige boken var en suksess som ble hyppig brukt av nødetatene.

Skaper trygghet

– Håndboken skal hjelpe nødetatene de første 30 minuttene på et skadested hvor det er farlige og skadelige stoffer involvert. Håndboka skal gjøre dem tryggere på håndteringen av farlige stoffer, sier Direktør Jon Lea i DSB.

Han påpeker viktigheten av rask og presis informasjon ved alvorlige hendelser.

– Det er mange fagområder som krever spesialkunnskap. Alt fra kjemi til medisin. Derfor er det viktig med «rett i koppen»- informasjon man kan finne fram umiddelbart, sier han.

Appen er gratis og finnes i Google Play og App Store under disse navnene:

Android: HafireNO og HafireEN
iPad: Hafire og HafireNO
iPhone: HafireMOB og HafireMOBNO
(NO er norsk utgave)

Noen av funksjonene er at man kan ta bilder for å dokumentere hendelser samt skrive notater og ta opp lyd. Det er også en sjekkliste for å holde orden før og etter utrykning og på skadestedet.

Viktig samarbeid

Lea sier det er viktig å dele informasjon på tvers av landegrenser og etater.

– Vi er takknemlige for samarbeidet om et felles nordisk produkt hvor flere deler sin spesialkompetanse, sier Lea.

De som har vært med å lage boken er DSB, Svenske MSB, Oslo Brann- og redningsetat, Oslo Universitetssykehus, Oslo politidistrikt, svensk politi, Socialstyrelsen, Räddningstjänsten Östra Skaraborg, Räddningstjänsten Storgöteborg, CTIF (International Association of Fire and Rescue Services) og Storstockholms brandförsvar.

Gruppen som har jobbet med den norske versjonen er: Bjørn Kristian Bratlie Oslo Brann- og redningsetat, Anders Dybwad og Helge Opdahl ved CBRNe senteret, Erling Olstad i Oslo Politidistrikt, Øystein Bjørndal og Arne Lærdal i DSB.

Håndboka vil i nær framtid bli sendt ut til nødetatene og Sivilforsvaret.

Håndbok for nødetatene - Farlig stoffer - CBRNe (pdf)