NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SPRÅKSEMINAR - FAGSPRÅK
Av Per Ole Sivertsen  
03.02.2015
 
Språkrådet inviterer til seminar om felles terminologi for nødetatene tirsdag 3. mars kl. 10–15. Seminaret arrangeres i Observatoriegata 1B ved Solli plass i Oslo.
-

Bakgrunn for seminaret

Språkrådet har i flere år deltatt i to arbeidsgrupper for terminologi: Terminologi for akutt forurensning (TAF) (Kystverket) og Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT). Arbeidet i disse to gruppene har vist at mange organisatoriske ord og termer brukes i de ulike nødetatene, men at det ikke alltid er enighet mellom etatene om hva disse betyr. Dette kan føre til unødvendige misforståelser og uklar kommunikasjon mellom etater.

I en nødsituasjon er det hevet over enhver tvil at kommunikasjonen mellom de ulike aktørene er svært viktig og må fungere, men kommunikasjonen mellom etatene er viktig også utenom nødsituasjonene. Språkrådet ønsker derfor at det skal komme i gang en prosess som skal føre til en felles og entydig organisatorisk terminologi for nødetatene.

Vi håper at dette seminaret kan være startsskuddet for et videre samarbeid mellom de ulike nødetatene og forvaltningsorganene.

Foreløpig utkast til program

 1. Situasjonen nå
  1. Hva gjøres nå?
   Kort presentasjon av KBT og TAF
   Korte innledninger fra noen av de inviterte etatene
 2. Hvilke utfordringer har vi?
  1. Eksempler på problemstillinger
 3. Er det behov for å lage ensartet terminologi?
  1. Innledning fra Språkrådet
  2. Bør det opprettes en arbeidsgruppe? Hva skal mandatet være?
  3. Veien videre

Send påmelding til [email protected] senest onsdag 18. februar.