NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ET BEDRE OG NÆRERE POLITI
Av Per Ole Sivertsen  
17.02.2015
 
Dette er overskriften på Nærpolitireformen som skal sikre et operativt, synlig og tilgjengelig politi, som vil være der folk er, ifølge justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp). Reformen har også et punkt 13.2 som berører oss fordi brann- og redningsetatenes nødmeldesentraler skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler. De nye sentralene skal klargjøres slik at Helsevesenets AMK-sentraler også kan plasseres på samme sted. Det blir spennende å se når og hvordan det skal foregå.
-

Regjeringen la i dag frem resultatet av forhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om nærpolitireformen.

Politianalysen (NOU 2013:9) og 22. juli-kommisjonens rapport påviste behov for grunnleggende endringer i politiet. Reformen tar for seg politi- og lensmannsetatens struktur, oppgaveportefølje og ansvarsdeling og er samtidig en gjennomgang av ledelse og kultur i politiet.

– Vi har kommet frem til en løsning som sikrer et mer effektivt og tilgjengelig politi. Reformen vil også styrke arbeidet med forebygging, etterforskning og beredskap i politiet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

– Det å sikre et lokalt forankret politi og et godt samarbeid med kommunene om det fremtidige polititilbudet er viktig for å lykkes med reformen. En rekke av tiltakene i avtalen skal sikre dette, sier justis- og beredskapsminister Anundsen.

– Vi må sikre et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti som er der befolkningen er. Samtidig skal vi utvikle sterke fagmiljøer som er i stand til å løse dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer, sier justis- og beredskapsministeren.

Avtalen mellom regjeringspartiene og Venstre om grunnlaget for nærpolitireformen

Faktaark politireformen