NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SLOKKEØVELSE FOR RUSMIDDELAVHENGIGE.
Av Øyvind Nermoen  
18.02.2015
 
Rogaland Brann og redning IKS, går nye veier for å nå frem til risikogrupper. Slokkeøvelse med pølser og trekkspillmusikk, ble en suksess!
-

I forhold til «Trygg Hjemme» og arbeidet opp mot risikogrupper, har vi hvert år en aksjon opp mot selgerne av gatemagasinet ASFALT. Vi jobber målbevisst mot denne og andre risikogrupper gjennom hele året. I flere av sakene opp mot de definerte risikogrupper, har vi  i et tett samarbeid med helse, rusomsorg, Politiet, arbeidstilsynet, Vegvesenet (felles tilsyn mot ulovlige bilverksted) NAV, Tollvesenet, Mattilsynet m.fl.

 

Før jul har vi tradisjon for å gjøre et ekstra «stunt» for å nå frem til de mest utsatte, i år gjennomførte vi slokkeøvelse. Beredskap og forebyggende avdeling brukte to dager i h.h.v Stavanger og Sandnes, hvor vi tok med pølser, kaffi, trekkspill og henger med komplett utstyr for slokkeøvelse. Det ble en suksess, og fikk god forebyggende medieoppmerksomhet.

 

Tidligere har vi gjennomført HLR for samme gruppa, denne opplæring ble gitt i Frelsesarmeens lokaler i Sandnes og Stavanger, dette også i et samarbeid mellom beredskap og forebyggende, dette var også en suksess.

 

Vår erfaring etter slike møter hvor vi treffes uformelt og på deres «arena» er bare positiv. Vi blir ikke lenger sett på kun som myndighetsutøvere, men også som medmennesker. Medmennesker som har et genuint ønske om at de på tross av utfordringer som de sliter med , skal ha best mulig livskvalitet og sikkerhet oppi det hele. Barrierer brytes ned, og vi nærmer oss hverandre med gjensidig respekt og forståelse.