NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NØDNETTET ER IKKE FORSINKET
Av Per Ole Sivertsen  
26.02.2015
 
Innføring av Nødnett skal være ferdig innen utgangen av 2015 for brann- og redning.
-

– Innføring av Nødnett er i rute for brann- og redning. Det er ingen endring i planen for brann. Både 110-sentraler og brannvesen skal ha tatt i bruk Nødnett innen utgangen av 2015, sier prosjektleder Geir Jahresengene i DSB.  

Ett unntak er 110-sentralen i Bodø som ønsker å vente med oppstart i bruk av Nødnett til ny 110-sentral står ferdig i 2016.

Oppslag i flere medier de siste dagene kan gi inntrykk av at utbyggingen av Nødnett er forsinket i Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Dette stemmer ikke. Politi og brann har allerede tatt i bruk Nødnett i disse fylkene.

Brannvesenene i Vestfold tok i bruk nødnett i juni 2014, i Telemark ble Nødnett tatt i bruk i oktober 2014, og i Agderfylkene tok brannvesenene og 110-sentralen i bruk Nødnett som planlagt i november 2014. Innføringen for øvrig går etter planen.

I løpet av februar 2015 har 110-sentralene i Haugaland og Sunnhordland og Sør-Rogaland med tilknyttede brannvesen kommet på Nødnett.

Etter planen skal brannvesen i Møre og Romsdal knytte seg til Nødnett før sommeren 2015. Brannvesen i Sogn og Fjordane, Hordaland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Troms og Finnmark vil komme på i løpet av høsten 2015.

Henvendelser fra mediene: Pressevakt på tlf: 992 52 000

Les mer også på DNKs nettside:
http://www.dinkom.no/DNK/Nyhetsarkiv/Landsdekkende-Nodnett-i-2015/