NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
CECILIE DAAE NY DIREKTØR FOR DSB
Av Per Ole Sivertsen  
08.05.2015
 
Cecilie Daae (53) er i statsråd den 7. mai utnevnt som direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for en periode på seks år. Daae vil tiltre 1. september når nåværende direktør Jon A. Lea går av etter endt åremål.
-
– Cecilie Daae er en erfaren, tydelig og meget kompetent leder. DSB har et viktig samfunnsoppdrag på et høyt prioritert område for regjeringen, og jeg er svært fornøyd med at Daae påtar seg oppgaven med å lede dette direktoratet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Daae har vært assisterende direktør i Helsedirektoratet siden 2014. Før dette arbeidet hun som divisjonsdirektør for divisjon for spesialisthelsetjenester og avdelingsdirektør i avdeling for sykehustjenester samme sted. Hun har tidligere arbeidet som administrerende overlege ved Studenthelsetjenesten ved Universitetet i Oslo.

Daae har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1990, og har i tillegg mastergrad i helseadministrasjon fra samme sted. Hun har også gjennomført Sjefskurset ved Forsvarets høgskole.