NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
GENERALFORSAMLINGEN 2015
Av Per Ole Sivertsen  
13.05.2015
 
Protokoll fra generalforsmlingen funner du under menyvalget Møtereferat og den reviderte strategiplanen finner du under menyvalget Anbefalinger.
-
Foredragene fra fagseminaret kommer som en egen nyhet så snart jeg har mottatt dem fra arrangøren.
 
Neste generalforsmling er i Florø i 2017.