NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SLIK BLIR DET NYE POLITI-NORGE
Av Per Ole Sivertsen  
31.05.2015
 
Dette er en overskrift på Dagbladets sine nettsider. Det fokuseres på i artikkelen at det nå er et bredt flertall og at antall politidistrikt blir 12 men med noen justeringer.
-

Justeringene som nevnes er at Asker og Bærum blir en del av Oslo politidistrikt, Finnmark blir ikke delt i to, men blir et eget politidistrikt og at Troms blir et eget politidistrikt.

For kommunene, brannvesene og 110-sentralene er dette nyheter som kan få betydning for antall 110-sentraler, kostnader med drift av dem og ikke minst kvalitet på tjenesten. DSB har tidligere anbefalt store robuste 110-sentraler med helst flere enn 400 tusen innbyggere. Dette for å få operatører med gode ferdigheter og god kvalitet. Antall innbyggere har i tillegg til innvirkning på antall hendelser også en stor betydning på kostnadene for kommunene og brannvesene fordi kostnadene fordeles likt pr. innbygger. I Nord-Norge ser det ut til å bli tre politidistrikt, Nordland med ca. 241 tusen innbyggere, Troms med ca. 163 tusen og Finnmark med ca. 75 tusen. Disse tallene er ut i fra om det blir fylkesgrensene som blir gjeldende. Dersom det slik artikkelen antyder så blir grensene å følge eksiterende politidistriktgrenser og i så fall blir tallene slik: Nordland med ca. 277 tusen innbyggere, Troms med ca. 127 tusen og Finnmark med ca. 75 tusen. Ut i fra anbefalingene til DSB og at innbyggertall har betydning på kvalitet på tjenesten og kostnadene så kan det se ut som om i alle fall at innbyggerne i Troms og Finnmark kan risikere å få en dårligere tjeneste enn resten av landet og i tillegg må betale mye mere.

Om det blir tre 110-sentraler i Nord-Norge blir jo spennende å følge med på. Hvis det ikke skal være tre så må enten DSB bestemme noe annet eller så må kommunene frivillig snakke sammen om sammenslåing. Frivillig sammenslåing har vært gjort før flere andre steder i landet. Et forhold som også blir spennende for 110-sentralene, brannvesene og kommunene er hvor politiets operasjonssentral blir lokalisert og om 110-sentralene blir bestemt skal lokaliseres på samme sted. Straks skal Justiskomiteen legge frem sin innstilling. Så skal Stortinget behandle den. Deretter skal Politidirektoratet bestemme sine lokaliseringer og så skal også DSB bestemme antall og lokalisering av 110-sentralene.

Spennende dager blir det i alle fall.