NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NYE DISTINKSJONER ER KLAR
Av Per Ole Sivertsen  
01.09.2015
 
Da har Uniformpartner fått laget eikeløv som kan settes på eksisterende hylser og epåletter slik det er beskrevet i anbefalingen fra NBLF. Anbefalingen til bekledningsreglement finnes i menyen til venstre.
-
Brannsjefen i Tromsø har fått nye distinksjoner. Takk til Ingrid hos Uniformpartner for godt utført arbeid med å lage nye eikeløv.
 
Eikeløvene vil bli satt på ved bestilling av nye distinksjoner hvis det bestilles. Det kan også bestilles løse eikeløv for å sette på eksisterende hylser og epåletter.