NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
REGJERINGEN FORESLÅR 38 MILLIONER TIL DELTIDSUTDANNINGEN I STATSBUDSJETTET
Av Nils Erik Haagenrud  
07.10.2015
 
I forslaget til statsbudsjettet fra regjeringen ligger det inne 38 millioner til deltidsutdanningen, som jeg synes er veldig bra! Midlene er kun gitt til kommuner med deltidspersonell i brannvesenet.
-
Regjeringen foreslår og videreføre midler til deltidsutdanningen med 38 millioner i 2016. Se link for egen kommune i grønt hefte
 
Av tidligere erfaring vet jeg at mange sliter med å få de midlene fra egen kommune og håper det går bedre i år hvis forslaget blir vedtatt. Det er viktig å bemerke at midlene kun tildeles kommuner med deltidspersonell med et formål, som står på side 184 i grønt hefte kolonne 4.
 

Kolonne 4 – Utdanning av deltidsbrannpersonell

For å leggje til rette for å auke utdanninga av deltidsbrannpersonell, er 38,0 mill. kroner av rammetilskotet fordelt særskilt til kommunar ut frå talet på deltidsbrannpersonell i kvar kommune. Der det er vertskommunesamarbeid om brannvesen er midla fordelte til vertskommunen. Regjeringa legg til grunn at vertskommunane sørgjer for at midlane kjem alle kommunane i samarbeidet til gode.