NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRUK AV NETTBRETT I BRANNVESENET
Av Ove Stokkeland  
28.10.2015
 
Hvem andre jobber med ny løsninger for bruk av nettbrett i forebyggende og beredskap?
-
Skien brann- og feievesen holder på med en kartlegging på hva som finnes i markedet av nettbrettløsninger og programmer som egner seg for bruk til beredskap og forebyggende. Vi ønsker å se på nye løsninger der vi reduserer arbeidsmengden med innlegging av data, og der vi effektivt kan nyttiggjøre oss informasjon som er hentet inn på tilsyn, objektsyn eller på andre måter.
 
I dag er det flere tilbydere av systemer som inneholder noe av den funksjonaliteten vi ønsker. Vi ønsker å høre fra andre brannvesen som har gjort tilsvarende arbeid, eller som har lyst å høre mer om hva vi ser på og vurderer.
 
Vårt ønske er at vi skal både kunne registrere opplysninger, GEO tagge dem, og at disse blir oppdatert i alle systemer/kartlag straks de er lagt inn. Informasjon vi ønsker å legge inn er mye av det vi i dag gjør på tilsyn eller objektsyn. Videre ønsker vi at all informasjon knyttet til sted i kartet kommer opp som standardiserte ikon som inneholder mulighet får å gå videre til andre kilder.
 
I tillegg skal nettbrettet være GEO orientert i noen programmer, og inneholde aktuelle programmer, oppslagsverktøy, og beslutningsstøtte verktøy mm. for å håndtere alle typer hendelser.
Vi er i dialog med flere typer leverandører, og ønsker primært å høre om noen andre har jobbet med noe tilsvarende i sitt brannvesen.
 
Ove Stokkeland
Varabrannsjef
Skien brannvesen
930564319