NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
RAPPORTERING SKOLEUNDERVISNING 6.-KLASSETRINNET 2015
Av Stein Gjøsund  
19.12.2015
 
NBLF har avtale med Gjensidige vedr. økonomisk tilskudd til skoleundervisning 6.-klassetrinnet.
-

Vi ber om at rapporteringen følger «linjen» altså at det rapporteres fra lokalt brannvesen til lokallagsleder i brannbefalslaget. Rapporten må bl.a. inneholde antall elever som har fått gjennomført opplæringen.  Det lokale brannvesen oppbevarer notater om hvilke skoler som har gjennomført.

 

Økonomitilskuddet er i utgpkt. kr 10,- pr elev. Dersom antallet overstiger totalsummen som er tilgjengelig vil fordelingen bli etter pro rata prinsippet. (totalsum delt på antall)

 

Lokallaget sender inn rapport til epostadresse: [email protected] innen tirs 29.12.2015. Tidsfristene er absolutte pga videre rapportering til Gjensidige.

 

Forebyggende arbeid i form av skoleundervisning på 6 klasse trinnet, er et av de mest virkningsfulle aktivitetene som kan gjennomføres. Det danner grunnlaget for holdninger som hos de fleste, beholdes resten av livet.  NBLF oppfordrer alle brannvesen til å ta del i denne holdningsskapende aktiviteten. Undervisningsmateriellet lastes ned på nettsiden til nblf. Gå videre inn på skoleundervisning.

 

Lykke til!