NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FASTSETTELSE AV FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGING
Av Per Ole Sivertsen  
30.12.2015
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fastsatt forskrift om brannforebygging 17. desember 2015. Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.
-

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn.

Forskriften vil bli tilgjengelig på www.lovdata.no om kort tid. Veiledningen vil bli publisert i elektronisk form på våre hjemmesider.

Forskriften finner du her.

Veiledningen finner du her.