NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
REGISTRER SOLSKINNSHISTORIER
Av Per Ole Sivertsen  
25.01.2016
 
Nå er det snart på tide å sende ut et nytt Excel regneark med alle solskinnshistoriene. Ønsker du å få med dine så har du fremdeles to uker til å få dem registrert.
-
Det begynner å bli en stor datamengde som kan brukes til mange ulike tiltak av brannvesenet. Både forebyggende og beredskap kan bruke tall og historier i sitt arbeid. For at det skal få størst mulig verdi for hvert enkelt brannvesen så bør man sørge for å få registrert flest mulig av egne Solskinnshistorier. Det tar bare noen få sekunder å registrere en Solskinnshistorie så det er bare finne dem frem og få dem registrert.