NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NORDISK MØTE I ÅLESUND 2-4 MARS 2016
Av Nils Erik Haagenrud  
06.03.2016
 
Vi hadde et meget nyttig Nordisk møte med gjensidig utveksling av erfaringer og utfordringer i de Nordiske landene. På bakgrunn av det ble det utformet et felles notat
-

 

Gemensamma utmaningar för räddningstjänsterna i Norden

Brandbefälsföreningarna i de nordiska länderna genomförde sin årliga träff den 2-4 mars. Denna gång i Ålesund. Vid mötet diskuterades utvecklingen och utmaningarna i de nordiska länderna. En rad gemensamma utmaningar finns.

Bland de områden som diskuterades på mötet kan följande lyftas fram:

Fler äldre och personer med funktionsnedsatta kräver nya arbetssätt
Antalet döda i bränder i de nordiska länderna är fortfarande högt. Människor med nedsatt förmåga att upptäcka och agera vid bränder är överrepresenterade i dödsbränderna. Vi måste ta ett större ansvar för att dessa människor får ett anpassat och stärkt brandskydd. Stärkt samverkan inom kommunerna är nyckeln till framgång och räddningstjänsten kan vara ledande i detta arbete.

Strukturella förändringar i blåljusorganisationer
De nordiska länderna planerar, genomför eller har genomfört strukturförändringar i såväl räddningstjänstorganisationerna som andra blåljusorganisationer. Även alarmeringsfunktionen är under förändring. Förändringar är nödvändiga för att möta framtida risker och hot på ett effektivt sätt, men den samverkan mellan organisationerna som finns idag måste finnas även under och efter omorganisationerna. 

Fortsatta flyktingströmmar kräver bättre förberedelser
Den stora flyktingströmmen under 2015 är sannolikt inte den sista. Krig driver människor på flykt och de nordiska länderna har varit slutmålet för många flyktingar. Det förändrade klimatet kommer sannolikt föda nya flyktingströmmar, som kommer vara mycket större än de som är nu. Detta kommer ställa ännu större krav på ett bra mottagande av människor på flykt. Det är viktigt att samhället redan nu anpassar lagstiftningar och processer för att kunna ge människor som söker asyl ett bra brandskydd.

 

Mötet avslutades med ett beslut om att utveckla det nordiska samarbetet genom att träffas två gånger per år. Förutom den träff som genomförs på våren, ska även en träff genomföras på hösten. Denna höstträff ska ske under den nordiska studieveckan. Under 2016 kommer Danmark vara värd för den nordiska studieveckan.

På mötet deltog representanter från brandbefälsföreningarna i Danmark, Sverige, Finland och Norge.