NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
INFO FRA DE NORDISKE LANDENE UNDER DET NORDISKE MØTE
Av Nils Erik Haagenrud  
06.03.2016
 
Det skjer endringer innenfor brann-og redningstjenesten i alle de Nordiske landene. Noen av landene har alt gjennomført store endringer andre er på vei.
-
Som vanlig var det et nyttig Nordisk møte i Ålesund med gjensidig utveksling og diskusjon om felles utfordringer og endringer. Geir hadde som vert gjort en utmerket jobb, som gjorde programmet og profileringen av Ålesund til en hyggelig opplevelse for alle deltagerne.
 
Det var presentasjon av politireformen fra Ingmar Farstad, ny forebyggende forskrift fra Anders Blakseth i DSB, besøk på Rolls Royce maritim, osv. 
 
Kort info fra landene.
 
Fra Danmark:
 • 24 nye brannregioner. Utgangspunktet var lavere, men noen kommuner hadde valgt å stå alene.
 • 3 112 sentraler. I realiteten 1 da de dekket opp for hverandre. De varslet kun ut ressurser, brann-og redningsvesenet hadde egne vaktsentraler for å serve det operasjonelle og tjenester for kommunene.
 • Nærmeste enhet skal sendes ut, noe som ikke hadde vært praksisen tidligere.
 • Etablert eget sekretariat i FKB med 3 ansatte lokalisert i København. Brann-og redningstjenestene dekket meste parten av kostnadene med en andel hver.
 • Nordiske brannbefalsstudiedager i oktober i København i sammen med Nordisk møte.

Fra Sverige:

 • Store utfordringer med flyktninger.
 • Fokus på hjemmebesøk med bruk av beredskapsavdelingen. Dokumentert reduksjon med 30 % på bolgbranner i Reddningstjenesten Syd.
 • Ny utredning om skogbranner kommer fra MSB.
 • Utfordringer med steinkasting mot brann-og redningstjenesten i enkelte områder.

Fra Finland:

 • Ny reduksjon av brann-og redningstjenester på trappende. 12 redningsområder? Bekymring ifht om det ble gjort endringer ifht innsatstid og om det blir statlig/ fylket som skulle drifte tjenesten.
 • Forslag om store endringer i kommunene hvor tjenester flyttes fra kommunene til fylke/ regioner.
 • Vaktsentraler for å støtte operasjonelt og tjenester for kommunene i alle regionene. Nye krav ifht sikkerhet var på gang