NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DSB-SEMINAR - FOREBYGGENDE FORSKRIFT
Av Per Ole Sivertsen  
13.03.2016
 
Følgende datoer er fastsatt i forbindelse med seminar om ny forebyggende forskrift.
-
Følgende datoer har kretslagene fått som seminardatoer. 
 • Buskerud, Vestfold og Telemark - 12.april
 • Hordaland - 27.april
 • Oslo og Akershus og Østfold - 3.mai
 • Oppland og Hedmark - 4.mai
 • Agder - 11.mai
 • Polar (Troms og Finnmark) - 24.mai
 • Møre og Romsdal - 31.mai
 • Sogn og Fjordane - 2.juni
 • Nordland - 7.juni
 • Trøndelag - 1.september
 • Rogaland - 6.september
Kretslagene er teknisk arrangør og sørger selv for informasjon/ publisering/ påmelding/ lokaler mm.
 
Mere informasjon om sted, pris, påmelding og program vil derfor komme senere fra hvert enkelt kretslag.