NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
GIR ØKONOMISK STØTTE TIL BRANNFOREBYGGING
Av Per Ole Sivertsen  
08.04.2016
 
Åtte av ti som omkommer i brann dør i egen bolig, og det er hjemmeboende eldre, omsorgstrengende og andre risikoutsatte grupper er overrepresentert i dødsbrannstatistikken. I forbindelse med «Det store brannløftet» legges det til rette for ytterligere forebygging.
-

Helse- og omsorgspolitikken la på slutten av nittitallet opp til at vi skal få muligheten til å bo hjemme lenger enn før. Nordmenn vil i større grad få levert pleie og omsorg i hjemmet enn på institusjoner, og velferdsteknologien er et av mange tiltak som skal legge til rette for dette.
Om 44 år er hver femte innbygger i Norge minst 70 år gammel, og denne utviklingen skaper utfordringer.

Målet er branntrygget hjem
– Uten nytenkning og samhandling innen brannsikkerhet vil stadig flere i risikogruppene ha større sannsynlighet for å omkomme i brann i egen bolig, sier prosjektleder Hans-Jørgen Rom for det forebyggende satsningsområdet i «Det store brannløftet».

«Det store brannløftet» har som mål å motivere til, forsterke og gjennomføre tiltak som bidrar i arbeidet med å skape branntrygge hjem. Dette skal gjøres i tett samarbeid med blant annet Norges brann- og helsevesen. Det er satt av 80 millioner kroner til dette livsviktige forebyggende arbeidet.

– Vi planlegger å gjennomføre en rekke tiltak i samarbeid med offentlige aktører og frivillige organisasjoner parallelt med at vi skal gi økonomisk støtte til forebyggende tiltak for brann- og helsevesen. Prosjektet er fremdeles i planleggingsfasen, og vi gleder oss til å oppdatere med videre fremdrift etter hvert som løpet legges, sier Rom. De konkrete tiltakene vil etter hvert være tilgjengelige også på disse sidene.

Søk om støtte til brannforebyggende tiltak
Fra 1. juni 2016 åpnes for at brann- og helsevesen sammen kan søke om økonomisk støtte til langvarige brannforebyggende tiltak fra «Det store brannløftet». Informasjon om kriterier og prosess for søknad oppdateres på brannløftet.no. Søknadsfristen på forebyggende støtte blir satt til 1. september 2016.