NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DAGSSEMINAR FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGING - BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK
Av Per Ole Sivertsen  
12.04.2016
 
DSB og Buskerud, Vestfold og Telemark brannbefalslag ønsker deg velkommen til dagsseminar om forskrift om brannforebygging.
-
Har du spørsmål til den nye forskriften oppfordrer vi deg til å sende inn disse på forhånd, så skal vi forsøke å svare på spørsmålene i løpet av dagen. Spørsmål sendes [email protected]. Merk emnefeltet med "Spørsmål til forskrift om brannforebygging" og hvilket brannbefalslag/sted du kommer på seminar til.

 

Se også vår samleside om forskriften med blant annet svar på vanlige spørsmål. http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brannvern/Fastsettelse-av-forskrift-om-brannforebygging/

 

Tid og sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg, tirsdag 12. april klokken 0900-1600
 
Målgruppe: Brannsjef, leder forebyggende avdeling og brannforebyggere i kommunen

 

Agenda: 
0900 - 1100
 • Velkommen og nytt fra DSB

 • Hvorfor ny forskrift

 • Forebyggende plikter for eier og bruker av byggverk (kapittel 2 og 3)

1300 - 1345

 • Lunsj

1345 - 1600

 • Kommunens forebyggende plikter (kapittel 4)

  • Kartlegge

  • Planlegge

  • Gjennomføre

  • Evaluere

 • Avslutning 

Etter avslutningen har DSB satt av inntil en time der flere ansatte fra enhet for forebygging vil kunne svare på eventuelle spørsmål vi ikke fikk svart på i plenum, eller nye spørsmål som har dukket opp i løpet av dagen.

 

Dagen blir lagt opp med foredrag, gruppeoppgaver og diskusjoner. Det vil være anledning til å stille spørsmål underveis.

 

DSB vil ha størst fokus på kommunens plikter (kapittel 4).

 

Husk at dette er et dagsseminar. Norges Brannskole har et 5-ukers kurs som omhandler samme tema.
 
Dagsseminaret koster kroner 790,- per person. Påmelding sendes til følgende:
Vestfold: [email protected] 
Det er begrenset med plasser så det lønner seg å være raskt ute med å melde seg på!


Hilsen
Norsk brannbefals landsforbund og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap