NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
OVERVELDENDE SØKNADSRESPONS
Av Per Ole Sivertsen  
01.05.2016
 
Det er kun 30 av 428 kommuner som ikke har søkt på tildeling av brannbil eller utstyrspakker i forbindelse med «Det store brannløftet». I midten av mai offentliggjøres tildelingene.
-

Fredag 15. april var søknadsfristen for materielltildelingen i forbindelse med «Det store brannløftet».
Helt siden prosjektet ble offentliggjort i mars har brannvesen fra hele Norge søkt om å være blant de utvalgte når 37 topp moderne brannbiler skal deles ut.

– Responsen har vært overveldende. Vi hadde helt klart forventninger om at «Det store brannløftet» ble positivt mottatt ute på stasjonene, men at så mange har sendt inn søknad skaper begeistring i prosjektgruppen, sier prosjektleder Dag Botnen.

Offentliggjøring i 18. mai
Nå jobber en nyetablert og uavhengig prosjektgruppe seg gjennom den solide søknadsbunken, og gjør utvelgelser basert på behov og oppfylte kriterier. Det er ni brannvesen som har søkt om dykkerbil, flere enn 150 har søkt om brannbil og flere enn 180 brannvesen ønsker seg fremskutt enhet. Mange har samtidig søkt på utstyrspakker, totalt er det over 240 brannvesen som ønsker disse.

– De nye bilene setter standarden for det fremtidige brann-Norge. Særlig tror vi de fremskutte enhetene vil bidra til raskere fremkommelighet til åsted, som igjen kan bidra til å redde flere liv, sier Botnen.

Totalt er det 12 brannbiler, én dykkerbil og 24 fremskutte enheter til en samlet verdi av 190 millioner kroner som skal deles ut. Offentliggjøringen av de utvalgte brannvesen som mottar nye biler og utstyrspakker vil skje 18. mai, og selve tildelingen vil finne sted på Youngstorget i Oslo 1. september 2016.