NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FREMTIDENS NBLF
Av Per Ole Sivertsen  
09.05.2016
 
Styret var samlet torsdag 5.mai for å diskutere hvordan NBLF kan og bør formes for fremtiden.
-
I forkant av dette møtet hadde noen av styret gjort en SWOT-analyse og avdekket noen Styrker, Svakhetet, Muligheter og Trusler. Vi diskuterte de ulike funnene og endte opp med at vi ønsker å gjøre endringer i organisasjonen. Det vill bli tatt kontakt med noen utvalgte før kretslagene og medlemmene før det på høring. Forhåpentligvis vil saken bli sluttbehandlet på neste generalforsamling.
 
Det er for tidlig å gå ut med noe nå fordi saken fremdeles er på "tenkestadiet" og ikke moden og klar nok for å presenteres, men så snart den er så vil det komme mere informasjon.
 
Uansett så kan man forberede seg på å spille inn forslag til hvordan NBLF bør se ut i fremtiden.