NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BESØK HOS MF&RS
Av Per Ole Sivertsen  
09.05.2016
 
Fredag 6. mai var styrtet i NBLF på besøk hos Merseyside Fire & Rescue Service (MF&RS) i Liverpool.
-
Vi ble møtt av flere representanter i brannvesenet og fikk en god og grundig gjennomgang av prosjektet dem har holdt på med i noen år som går ut på å kartlegge og besøke brannutsatte grupper.
 
I begynnelsen gikk dem for bredt ut og det ble for omfattende så etter en stund innsnevret dem det før dem til slutt åpnet litt opp igjen. I dag besøker dem ca. 50 tusen og utvalget er en kombinasjon av alder og innmeldinger fra andre (offentlige og private). Dem mener at dem har truffet bra nå og sjakken har også blitt litt utvidet til å ikke bare gjelde brann. Hvis dem finner spesielle forhold blir personene og adressen registrert inn i Vision på sentralen slik at det kommer opp en melding med en kode (Fargekode) som meldes til utrykningsstyrken. Fargekodene angir en spesiell risiko som man da kan være obs på i forbindelse med innsatsen.
 
Vi fikk også høre om endringene i brannvesenet i England - både de som er blitt gjennomført og de som er blitt stoppet. MF&RS har fått betydelige budsjettkutt og nye budsjettkutt er ventet. Det har gått ut å størrelsen på beredskapsstyrken og har også ført til nytenking og omorganiseringer.
 
For ca. 5 år siden sluttet MF&RS å rykke ut på automatiske brannalarmer og vi fikk høre at dette er noe dem er fornøyd med og vil fortsette med. MF&RS har aldri hatt mottak av alarmer da dette går til private selskap og tidligere ringte det private selskapet og brannvesenet rykket ut. Noen tjener penger på en tjeneste andre utfører. Det ble også veldig mange slike utrykninger som forstyrret driften og som førte til et betydelig antall utrykninger med den risikoen det medfører. Som et ledd i nytenkingen ble det derfor stopp i all slik kjøring. Den positive effekten er at eierne og brukerne har tatt større ansvar for utløst brannalarm med tanke på sjekking og håndtering av alarmen. Dersom det er brann vil noen etter kort tid ringe inn brannmelding.
 
Vi fikk også en omvisning og tur med MOB-båten til MF&RS med en tur i havneområdet. Denne tjenesten er kun for overlateredning og dem har ca. 160 oppdrag i året. Politiet i Liverpool har redningsdykkere.
 
Vi er godt fornøyd med besøket og dem tok seg god tid til oss.
 
Takk MF&RS.