NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ANONYME NETTROLL
Av Per Ole Sivertsen  
10.05.2016
 
Noen av kommentarene er uten navn eller med falske navn og opptrer som nettroll. Det er ønskelig med kommentarer, men husk å ta med navnet slik at resten kan forholde seg til kommentarene på en skikkelig måte.
-