NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANN I BOLIGER ERFARINGER FRA REDDNINGSTJENESTEN SYD SVERIGE
Av Nils Erik Haagenrud  
21.06.2016
 
Gode erfaringer fra reddningstjenesten Syd med fokus på boligtilsyn. Hjemmebesøk gjennomføres av beredskapen på kveld og helg. Resultatet viser en vesentlig nedgang på boligbranner fra 374 i 2009 til 265 i 2015.
-
Se presentasjon på hva Reddningstjenesten Syd har oppnådd med fokus på boligtilsyn. Det er mye av de samme erfaringene Merseyside har. Det viser at rett fokus er viktig:)
 
 
Her er presentasjonen