NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SMAKEBITER FRA NORDISKE TERMBASER: KBT
Av Per Ole Sivertsen  
23.06.2016
 
Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) er omtalt i siste utgave av Termposten som er Språkrådets nyhetsbrev om terminologi.
-
Termposten 1-2016
 
Moro med omtale i et fagtidsskrift.