NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ERFARINGSLÆRING – TRENGER ET PROSJEKTBRANNVESEN
Av Nils Erik Haagenrud  
28.06.2016
 
Vi søker et prosjektbrannvesen til prosjektet "Erfaringslæring" i brannløftet. Her er det en stor mulighet for de som har ressurser og kompetanse til å gjennomføre prosjektet på vegne av NBLF og Gjensidigestiftelsen.
-
Det er inngått en avtale mellom NBLF og Gjensidigestiftelsen for å realisere et delprosjekt under hovedprosjektet som heter «erfaringslæring i norske brannvesen».  Erfaringslæring vil i delprosjektet i hovedsak omfatte områdene beredskap og forebygging. Prosjektet vil ikke bare dele erfaringer, men også bistå i arbeidet med å ta erfaringen i bruk slik at vi ikke bare har erfart, men også lært.
 
Det er et behov for å lære av våre og andres erfaringer. Vi trenger et verktøy som gjør til at vi kommer oss trinnet videre fra å gjøre oss erfaringer til å endre vår atferd og sørge for at vi lærer av de erfaringene vi gjør. Dette er et satsingsområde for prosjektet «Det store brannløftet», men også for andre aktører som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap/Norges brannskole, andre brannvesen, samvirkeaktører m.fl. Samarbeid er derfor viktig for å lykkes med prosjektet der vi må forsterke hverandre og utfylle de behov som ikke dekkes av andre.
 
Det er i «Det store brannløftet» bevilget midler for gjennomføring og vi søker nå et brannvesen som har mulighet til å sette av ressurser for å gjennomføre prosjektet på vegne av NBLF og Gjensidigestiftelsen. Et slikt brannvesen må kunne dokumentere at de har ressurser til å satse på dette i en prosjektperiode samt kompetanse innenfor prosjektarbeid.
 
Det er utarbeidet en prosjektbeskrivelse for delprosjektet hvor denne kan sendes på forespørsel. Interesserte bes ta kontakt med lederen av NBLF.