NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
CTIF ARRANGERER SKOGBRANNSEMINAR PÅ GARDERMOEN 16.-17. NOVEMBER
Av Per Ole Sivertsen  
13.09.2016
 
Hvordan bli bedre på operativ og strategisk ledelse i forbindelse skog-, lyng- og krattbranner?
-

En av verdens fremste på skogbrannfysikk og Urban Interface, Marc Castellnou, gir oss en unik mulighet til å lære mere om «Hvordan lese brannbildet». Brannsjef Nils-Erik Haagenrud deler sine erfaringer om kritiske suksessfaktorer ved ledelse av skogbranner. John-Arne Hellesø, en av Norges og Helitrans mest erfarne skogbrannpiloter synliggjør avgjørende momenter knyttet til operativt bruk av skogbrannhelikopter.

 

Heidi Vassbotn Løfqvist fra Enhet for beredskap, redning og nødalarmering i DSB setter fokus på hvilken måte brann- og redningsetaten må endre seg. Ny leder for Sivilforsvaret, Jon Birger Berntsen, gir oss informasjon om hvordan nødetatene kan dra seg nytte av Sivilforsvarets spisskompetanse i fremtiden.

 

Assisterende brannsjef, Ove Stokkeland, ser nærmere på organisering av ressurser på bakkenivå og slokketeknikker, og presenterer et forslag til etablering og drift av en skogbrannreserve med fokus på «lov cost- hight teck».

 

Karen Lie fra DSB gjennomfører veiledning og praktisk bruk av DSBs kartløsning. Kan Australias system for befolkningsvarsling eller sambruk av materiell tas i bruk i Norge, og hvordan nyttiggjøres ICS/ELS ved sammensatte hendelser? Erfaringer fra studieturer til Australia og Boise/Florida deles med seminardeltakerne.

 

Her er link til nettside med mere informasjon og påmelding.