NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
VELKOMMEN TIL MIDT-NORSKE BRANNVERNDAGER 2016.
Av Per Ole Sivertsen  
13.09.2016
 
Trøndelag brannbefalslag har med bakgrunn i tilbakemeldingene fra deltagerne på seminaret endret hotell for seminaret. Quality Airport Hotel Værnes i Stjørdal sentrum er vår nye samarbeidspartner. Styret er trygge på at alt ligger til rette for svært gode rammer for seminaret.
-
Innerred brann og redning er årets gjestebrannvesen. Brannsjef Rigman Pents vil presentere samkommune-brannvesenet på Innherred og hva deres fokus er nå og i tiden framover.

Fra 01.01.2016 tok alle brannvesen i regionen i bruk BRIS som sitt rapporteringssystem etter hendelser. Sammen med nødnettleveransen gir dette brannvesenet et omfattende datagrunnlag som kan benyttes i utviklingen av brannvesenet. DSB ved Frode Sanvin Folkedal presenterer BRIS og mulighetene som ligger i å utarbeide nyttige analyser til bruk i brannvesenets arbeid. Eksemplifisert med bakgrunn i data fra Trøndelag de første 10 månedene av 2016.

Nødnettsleveransen ble levert brannvesene i 2015, 2016 blir det første året med full drift for brannvesenet med nødnett. Hva er DNK sitt fokus framover for å forvalte og videreutvikle nødnettet til nødetatenes beste. Viktige tema er økonomi, dekning og vedlikehold/utvikling av driftsstabilitet.

DSB har flere fokusområder i 2016 som angår og berører hele brann og redningstjenesten. Hans Kristian Madsen, DSB, som kommer med en fyldig orientering om aktuelle saker.
 
Vi avslutter første dag med en presentasjon ved leder beredskap Arnstein Kvelstad i Brannvesenet Midt IKS.
Vår moderorganisasjon NBLF orienterer om aktuelle saker og satsningsområder og TBBL som lokallag orienterer om medlems status og andre aktuelle saker.

Brannsjef Håvard Bye har vært på studietur i Sverige, Finnland og Danmark og sett på organisering og samarbeid i nabolandene. Han deler sine observasjoner og betraktninger med oss.
Ny forebyggende forskrift er iverksatt i 2016. Hva er DSB sitt fokus? Asker og Bærum brannvesen kommer og presenterer hvordan de arbeider for å få best mulig effekt av forebyggendearbeidet.
Morten Selbek er et kjent navn i brannmiljøet. Han jobber med brannetterforskning i Trøndelag politidistrikt. Han gir oss en status på de siste sakene i Trøndelag.

Vi håper at dere finner årets program faglig interessant og at alle bidrar til at årets seminar også blir et sosialt treffsted for brannmiljøet i midt-norge.

Blant årets utstillere finner dere Firesafe, Lyd og Tele, Dräger, Albert. E. Olsen, Miele Professional, Egenes brannteknikk, Braco og Slåttøy. De vil ha minimesse med et bredt spekter av varer til "minimessepris”. Bruk tid på utstillerne på disse 2 dagene. Bruk tiden på Midtnorske brannverndager til å få faglig påfyll, utveksle erfaringer og knytte nye kontakter som også brenner for brann og redning!
 
Mere informasjon finner du her.