NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NORDNORSK BRANNFORUM
Av Per Ole Sivertsen  
30.09.2016
 
Tromsø Brann og redning ønsker velkommen til ishavsbyen Tromsø og det første Nordnorske brannforum.
-

Tidspunkt: 21-22.november 2016

Sted: Scandic Ishavs hotell, Tromsø

 

Tromsø Brann og redning arrangerer Nordnorsk Brannforum for første gang. Dette er et av våre nye satsingsprosjekter hvor målet er å bygge nettverk mellom private og offentlige aktører innen brannforebyggende arbeid, samt bygge nettverk mellom brannvesen i nord Norge.

 

På Nordnorsk Brannforum kan du blant annet få høre mer om:

  • Hvordan lykkes med kommunikasjon

  • Tiltak i eksisterende bygg

  • Dagens tekniske forskrift og kommende endringer

  • Forskning og utvikling innenfor slokkeanlegg

  • En bygningseiers oppfatning av tilsynsmyndigheten

  • Viktigheten av et godt tilsyn fra brannvesenet

  • Useriøse aktører – hva kan brannvesenet gjøre i denne sammenheng?

  • Boliger – De glemte byggene?

  • Eiers ansvar for forebyggende brannvern i eget bygg

Her er mere informasjon om program og påmelding