NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
HURRA - NÅ BLIR DET FAGSKOLE
Av Per Ole Sivertsen  
30.09.2016
 
DSB og brannskolen kunngjør i dag en gladmelding om at det nå blir fagskole. NBLF vil gratulere og håpe at de videre prosessene nå blir gjennomført uten større problemer.
-
Regjeringen foreslår å bevilge 18,9 millioner i neste års statsbudsjett for å iverksette etablering av fagskole for brann og redningspersonell. Beløpet er identisk med summen DSB har estimert som behov første prosjektår.Det var statssekretær Gjermund Hagesæter i Justis- og beredskapsdepartementet som offentliggjorde nyheten, da han besøkte Norges brannskole i Tjeldsund i dag. Statssekretæren ga også signaler om oppfølging av prosjektet i de påfølgende prosjektårene.
Pengene skal i 2017 brukes til å utvikle det faglige innholdet i utdanningen i samarbeid med brann- og redningsmiljøet i Norge. Samtidig skal det iverksettes en omstilling av Norges brannskole.

Dersom videre finansiering av prosjektet følges opp, vil skolen være klar til å ta imot de første studentene høsten 2019.

Fagskolen vil være et viktig bidrag for å heve det kommunenes arbeid med forebygging og beredskap og sørge for at utdannelsen er tilpasset fremtidens utfordringer. Dagens etatsutdanning skal erstattes med en åpen utdanning som alle kan søke på og få rett til lån gjennom Statens lånekasse for utdanning. Dette vil sikre et økt mangfold i brann- og redningsvesenet.