NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
REGJERINGEN FORESLÅR 38,9 MILLIONER TIL DELTIDSUTDANNINGEN I 2017
Av Nils Erik Haagenrud  
06.10.2016
 
Regjeringen foreslår å videreføre støtte til kommunene rettet mot deltidsutdanningen med 38,9 millioner, noe som er meget positivt:)
-
Se link til grønthefte som sier hvor mye den enkelte kommune får tildelt til deltidsutdanningen. Starter fra side 180
 
 

Kolonne 4 – Utdanning av deltidsbrannpersonell

For å leggje til rette for å auke utdanninga av deltidsbrannpersonell, er 38,9 mill. kroner av rammetilskotet fordelt særskilt til kommunar ut frå talet på deltidsbrannpersonell i kvar kommune. Der det er vertskommunesamarbeid om brannvesen er midla fordelte til vertskommunen. Regjeringa legg til grunn at vertskommunane sørgjer for at midlane kjem alle kommunane i samarbeidet til gode.