NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FAGDAG BRANN I ELBIL OG ANDRE BATTERIPRODUKTER BLE EN STOR SUKSESS
Av Ove Stokkeland  
07.10.2016
 
185 deltakere samlet seg i Skien 27. september for å se og høre på tema knyttet til brann i Elbil og andre batteriprodukter. Fagdagen var så populær at vi møtte stenge for påmelding. Foredragene satte fokus på problemet og forsøkte å sette dette i et faglig perspektiv og ikke basert på rykter og medias fremstilling. Da vi ikke kunne tilby alle som ville komme plass på fagdagen legger vi nå ut foredragene. Vi vil også legge ut videomateriell når dette er ferdig redigert på Youtube.
-
Her er presentasjonene: