NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NY FUNKSJON PÅ VÅRE NETTSIDER
Av Per Ole Sivertsen  
10.11.2016
 
På våre nettsider hvor man leser nyheter (som f.eks. denne) så er det kommet en knapp opp til venstre som heter Termer. Les denne nyheten og prøv knappen som en test. I dag er det kun KBT sin ordliste som ligger inne, men det kan komme flere. Aktivert knapp gjør automatisk oppslag i ordlisten til KBT.
-
Her er noen ord fra KBT-basen for å vise hvordan det ser ut:
 

FAGUTTRYKK GODKJENT DE SISTE 12 MND.

antennelseskilde

belastningstall

brannavsnitt

brannområde

brannskade

brannspjeld

branntetting

brannvannsforsyning

brannvannskapasitet

brannventil - ventilasjonsanlegg

car-port

harmonisert standard

hjemrykning

hovedredningssentral

ildfast materiale (2)

ildsikkert materiale

komfyrvakt

konveksjonsfaktor

konveksjonskoeffisient

konverterbart system - ventilasjon

kriterium

lokal redningssentral

mordbrann

motstrømsspjeld - ventilasjon

overstrømsventil - ventilasjon

overtrykksslokking

pikett

rabitz

redningstjeneste

reparasjon

retningsskilt

røykavtrekkssystem

røykpunkt (matoljer og matfett)

røykpunkt (petroleumsprodukter)

slokkemiddel

slokkevannsforsyning

slokkevannskapasitet

sugeslange - ventilering

taksnittsåpning

termisk lagdeling

termisk sjiktning

termisk ventilering

tilsiktet uønsket handling

typegodkjenning

varmeovergangstall

varmesjiktning