NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
STUDIETUR: ETT BRANNVESEN I SKOTTLAND
Av Guttorm Liebe  
19.11.2016
 
Den 1. april 2013 ble det ett brannvesen i Skotland. Fire brannbefal tilsluttet ”Branninformasjonsforum”, fra fire forskjellige store brannvesen spredt rundt hele landet, søkte reisestipendutvalget om midler til å studere dette nærmere.
-

Formålet med sturen var å studere dette store brannvesen nærmere og for å finne ut hvordan sammenslåingsprosessen ble gjort.
 
De som var med var Arnt Espen Folvik, Vestfold interkommunale brannvesen, Linda Stuvland, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Tina Brock, Drammensregionens brannvesen IKS og Kjetil Monkvik, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
 
Kanskje har dette overføringsverdi til Norge, var et av de spørsmål stipendiatene stilte seg før turen. Les hele rapporten og se selv svaret på dette og mer til.