NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ÅRETS STUDIETUR TIL USA
Av Guttorm Liebe  
16.12.2016
 
”ELS bør i større grad implementeres på alle nivåer i brann- og redningsvesenets og sivilforsvarets innsatsorganisasjoner, herunder menes spesielt på mellomleder- og mannskapsnivået som tjenestegjør i 1 linje.” Dette er en av anbefalingene til årets utvekslingskandidater til BLM/ USA for å studere ICS/IMS/NIMS.
-

Formålet med studieturen var å studere nærmere hvordan det amerikanske Incident Command System (ICS) og Incident Management System (IMS) praktiseres i USA, og hva som kreves for å få det til ”å svinge”.

 

Fire kandidater, hvorav tre brannsjefer og en sivilforsvarsadjutant tok turen. Brannsjef Geir Thorsen og sivilforsvarsadjutant Charlotte Fjone ble tildelt utvekslingsturen med Bureau of Land Management (BLM) som gjøres annet hvert år. Brannsjef Tor Inge Henriksen søkte på tilsvarende reisestipend og fikk napp. Sistemann, brannsjef Morten Meen Gallefos toppet laget som IUA-leder i Telemark. Turen gikk nemlig både til Boise, Idaho og til Cape Coral, Florida hvor ICS i lokal beredskap og i US Coast Guard var studietema.

 

Rapporten er kort, og ”to the point”. Les hele og anbefalingene her.