NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR
Av Nils Erik Haagenrud  
20.12.2016
 
Da vil jeg påvegne av styret ønske dere alle en Fredelig Jul og et Godt Nytt År. Håper på en stille jul og nyttårs feiring på utrykningsfronten i en normalt hektisk tid for brann-og redningsvesenet
-
2017 blir et spennende år for oss alle med de signalene som ligger i St.meld nr.10 og revidering av dimensjonerings forskriften m.m. For NBLF vil det bli viktig å være på ballen for å kunne påvirke i den retningen fagmiljøet mener er riktig for å få et best mulig brann-og redningstjeneste til brukernes beste. Er redd for at ny forskrift vil gjøre det enda viktigere at vi er gode til å dokumentere behovet enn tidligere.
 
Landsrådsmøte vil bli arrangert i januar hvor blant annet ny strategi for NBLF skal diskuteres. Styret har produsert et utkast til diskusjon da vi ser noen utfordringer i horisonten. Strategien vil bli sendt ut på høring til kretslagene i god tid før generalforsamlingen.
 
Vi har tegnet avtale med KLP forsikring, som vil ble en spennende samarbeidspartner fremover for dere alle. Vi ser frem mot et spennende og konstruktivt samarbeid.
 
Takker alle for innsatsen i 2016, uten frivillig dugnad hadde vi ikke greid det:)