NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FREMSKUTT ENHET
Av Jan Fausk  
07.01.2017
 
Hva er en fremskutt enhet og brukes de på riktig måte?
-

I løpet av de senere år har mange brannvesen gått til innkjøp av såkallt Fremskutt enhet. Flere brannvesen har også fått tildelt en slik enhet i f.b. med Brannløftet. Men hva er egentlig disse enhetene og blir dem benyttet på riktig måte? En fremskutt enhet må i utgangspunktet være fremskutt fra noe. Kan en enhet som er stasjonert på en brannstasjon sammen med en mannskapsbil, en tankbil og gjerne flere andre brannbiler kunne kalles en fremskutt enhet? Etter min mening NEI. En slik enhet kan vel benevnes som en lett første-utrykningsbil. Er det så noe galt å benytte en fremskutt enhet på denne måten? Selvfølgelig er det ikke det. Imidlertid er det mange fremskutte enheter som ikke stasjoneres der de virkelig kunne utgjøre en forskjell ved en brann eller ulykke. De bør helt klart stasjoneres ved små brannstasjoner ute i distriktet som må vente lenge på bistandsressurser. Med tanke på kort responstid vil en organisering med to brannkonstabler i rullerende vakt være det som gir størst effekt. En forutsetning er at mannskapene har fått god opplæring, øvelser og er kjent med enhetens fordeler og begrensninger. Endel steder blir fremskutte enheter benyttet som utrykningslederbil, som kan sammenlignes med det svenske konseptet, FIP (Førsta Innsats Person). Jeg mener at mange brannvesen som disponerer fremskutt enhet bør ta en kritisk vurdering av sin bruk, plassering og organisering av sine enheter. Det er noe alvorlig galt når en fremskutt enhet ved en husbrann i bygda, der den fremskutte enheten er stasjonert, blir en av de siste enhetene som kommer frem til brannstedet, faktisk lenge etter at nabobrannvesen har ankommet. Den fremskutte enheten kom riktig nok med på bildet i lokalavisa, men hva drev den med på det tidspunktet? Svaret er ETTERSLOKK. Burde den ikke vært første enhet på brannstedet?