NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
VALGET 2017
Av Guttorm Liebe  
10.01.2017
 
NBLFs generalforsamling 2017 arrangeres i Florø den 11.-13. mai 2017. Da er det igjen tid for valg, og valgkomiteen har startet sitt arbeid. Kretslagene oppfordres til å fremme kandidater.
-

NBLFs vedtekter er slik at samtlige tillitsvalgte er på valg ved generalforsamlingen som avholdes annet hvert år, og henstiller til at leder og nestleder ikke skiftes samtidig. Vedtekten sier også at ”forbundsstyret bør være fra ulike kanter av landet og være fordelt mellom heltids- og deltids brannvesen”. I tillegg finnes et eget Møte- og valgreglement.

 

Valgkomiteen har startet sitt arbeid og sender i disse dager en e-post til kretslagslederne med oppfordring om å foreslå kandidater. Det er også mulig for enkeltmedlemmer å foreslå kandidater.

 

Styret består av til sammen 9 tillitsvalgte, inkludert leder, nestleder, sekretær og kasserer. Valgreglementet sier at disse fire nevnte skal velges hver for seg. I tillegg skal det velges 5 vararepresentanter til styret, to revisorer og en valgkomité bestående av tre medlemmer.

 

Valgkomiteen består av:

Dag Botnen, [email protected]

Eyvind Aakerman, [email protected]

Guttorm Liebe, [email protected] eller [email protected]

 

Forslag til kandidater sendes en av disse.

 

Hilsen

Guttorm Liebe

Valgkom.