NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
DNKS ANSVAR OG FUNKSJONER OVERFØRES TIL DSB FRA 1. MARS
Av Per Ole Sivertsen  
28.02.2017
 
Fra 1. mars 2017 har DSB ansvar for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett. Ansvaret er overført fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK), som nå avvikles som eget direktorat.
-
Vi ser frem til utvidelsen av beredskapsfamilien og ønsker våre nye kollegaer velkommen. Nødnett er et viktig beredskapsverktøy som passer godt inn i DSBs oppgaveportefølje innen samfunnssikkerhet og beredskap. Med styrket teknisk kompetanse gjennom tilførsel av ressurser fra DNK skal vi jobbe strategisk og helhetlig med videreutvikling av nød- og beredskapskommunikasjon, sier Cecilie Daae, direktør i DSB.

Ansvaret for nød- og beredskapskommunikasjon og Nødnett videreføres som en egen avdeling i DSB, men vil fortsatt være lokalisert i Nydalen.

>> På nødnett.no kan kunder og brukere av Nødnett finne informasjon om produkter, bestille tjenester samt bli kjent med Nødnetts tekniske oppbygging (åpner nytt vindu).

Regjeringen forventer synergieffekter for bedre samfunnssikkerhet som følge av omorganiseringen. Reduksjon av antall direktorater bidrar til forenkling og avbyråkratisering, skrev de i en pressemelding på Regjeringen.no 17. oktober 2016 (åpner nytt vindu).