NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FAGDAG MED ELBIL OG LADING AV ELBIL
Av Kjetil Grav  
07.03.2017
 
Fagdagen med elbil og lading av elbil som hovedtema ble gjennomført mandag 13. februar. Dette var en populær fagdag med 85 deltagere fra flere fylker. Dessverre måtte vi si nei til 20 personer som ønsket å melde seg på grunnet begrenset plass.
-
Tanken med fagdagen var å belyse tema elbil og lading av elbil, da dette er et område som er relativt ukjent og som det foreløpig har vært få hendelser knyttet til. Vi hadde  foredragsholdere med ulik tilnærming til tema, og som ser ulikt på dette. Det er etterspurt fra flere deltagere om  presentasjonene fra denne fagdagen vil bli lagt ut. Dette er en meget god ide, slik at vi kan dele det materiale som finnes med andre.
 
Presentasjoner: